שום המדבר תמונה קודמת  © Photo: Oron Yaakov  
 
Allium sindjarense