מורן החורש תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Viburnum tinus