זליה מחומשת תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Zaleya pentandra