פשתנית קטנת-פרחים תמונה קודמת  © Photo: Oron Yaakov  
 
Linaria simplex