מעוג אפיל תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Lavatera trimestris