זיפנוצה ארגמני תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Pennisetum purpureum