מרור הגינות , פברואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Sonchus oleraceus