סרב חד-קוצי תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Cornulaca monacantha