שמשון מצוי תמונה הבאה  © Photo: Noam avitsel  
 
Helianthemum salicifolium