סגינה חופית תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Sagina maritima