סגינה חופית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Sagina maritima