אלמוות שיכני תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Paronychia echinulata