בת-חבצלת קטנת-פרחים שדות מושב גימזו, ספטמבר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Pancratium   parviflorum