וינקה עשבונית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Vinca herbacea