שברק משובל שוהם, פברואר © Photo: Sara Gold  
 
Ononis alopecuroides