דונגית ארץ-ישראלית , מרץ תמונה הבאה  © Photo: Amirav Rand  
 
Cerinthe palaestina