באשן מחומש תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Cleome gynandra