חרדל לבן , פברואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Sinapis alba