כרוב החוף לוד, פברואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Brassica tournefortii