כף-צפרדע לחכית , 11-2013 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Alisma plantago-aquatica