סיסנית היערות יער אודם תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Poa nemoralis