שום ארדל תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Allium erdelii