תורמוס שעיר תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Lupinus micranthus