צלף רמון , 6-2017 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Capparis ramonensis