פיסטיה צפה , 7-2013 תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Pistia  stratiotes