סלביניה צפה בית השורשים באוניברסיטת תל אביבי תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Salvinia natans