זיפנוצה חבוי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Pennisetum clandestinum