זיפנוצה חבוי , 7-2013 תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Pennisetum clandestinum