צחר כחלחל תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Leucaena leucocephala