צחר כחלחל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Leucaena leucocephala