אבטיח הפקועה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Citrullus colocynthis