בולבסן ארץ-ישראלי גלבוע, 3-2013 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Arrhenatherum palaestinum