רושליה דו-זרעית תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Rochelia disperma