חלמית מצויה , פברואר תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Malva nicaeensis