שחליים גבוהים תמונה הבאה  © Photo: Ron Frumkin  
 
Lepidium latifolium