לחך החולות תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Plantago sabulosa