אזוביון דגול תמונה הבאה  © Photo: Siko  
 
Lavandula stoechas