גריזית נאה © Photo: Baruch Elitzur  
 
Asplenium sagittatum