דמיה לבידה ליד אילת, 3-2013 תמונה קודמת  © Photo: Irit zuk kovacsi  
 
Pergularia tomentosa