גרניון רך שפלה, פברואר תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Geranium molle