סמר ימי תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Juncus maritimus