שנס המדבר תמונה קודמת  © Photo: Erga Aloni  
 
Neotorularia toruloss