חופניים מצויים ירושלים, ינואר תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Thlaspi perfoliatum