לשישית השיח תמונה קודמת  © Photo: Mori Chen  
 
Chrozophora oblongifolia