לשישית השיח תמונה הבאה  © Photo: Mori Chen  
 
Chrozophora oblongifolia