אבטיח הפקועה רמת חובב, 9-2012 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Citrullus colocynthis