מלחית אשלגנית בשולי הדרך לכפר ויתקין תמונה קודמת  © Photo: Amram Eshel  
 
Salsola kali