סירה קוצנית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Sarcopoterium spinosum