מרמר הערבות חרמון תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Marrubium cuneatum