אבובית עדינה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Ziziphora tenuior